top of page
Mann Gymnast

Info og medlemskap og priser

Medlemskontingent

Alle som ønsker å melde seg på partier i Stavanger Turnforening må være medlemmer. Medlemskontingenten er på kr 300 pr. år.

Normalt sendes medlemskontingenten ut i januar hvert år til eksisterende medlemmer, mens nye medlemmer som melder seg inn i løpet av året får den tilsendt straks de melder seg inn.

Treningsavgift

Prisen gjelder for en sesong, vår eller høst. Når en sesong er avsluttet må en melde seg på nytt parti til neste sesong, og mottar faktura for ny treningsavgift. Dette går altså ikke automatisk. Ventelister overføres heller ikke, men startes på ny hver sesong.

Vi har følgende priser på våre partier fra 01.01.2024:

  • Gymlek med foreldre                         kr 1400

  • Turnskole                                             kr 1600

  • Salto og Tumbling                              kr 1800

  • Voksenpartier                                      kr 1300

  • Appartturn 1 time                               kr 1900

  • Appartturn 1,5 time                            kr 2300

 Ved påmelding betaler du 500,- av avgiften per parti du melder deg på (refunderes ikke ved en eventuell avmelding). Resterende del av treningsavgiften blir sendt ut som en egen betaling ved oppstart

Økonomisk støtte:
Har du behov for økonomisk støtte? 
Det fikser vi! 
For å få plass på er du uansett nødt til å melde deg på som normalt, men så vil du få refundert de 500,- du må betale ved påmelding. Resterende beløp for treningsavgiften vil bli dekket av oss. Medlemskontingent kan ikke dekkes av økonomisk støtte.

For å få dekket treningsavgiften må du ta kontakt med oss på stavanger@turnforening.no

Rabatter:

Går man på mer enn 1 parti er det 50 % rabatt på de neste partiene.

  • Det gis ikke søskenrabatt

  • Honnørrabatt på 50% fra fylte 67 år

Alle medlemmer må ta forbehold om at partier med mindre enn 10 påmeldinger kan bli avlyst. Hvis et parti blir avlyst vil våre medlemmer få partiavgiften tilbakebetalt.

Betingelser og informasjon ved påmelding

Ingen får trene uten at en er registrert.
Registreringen og betaling skjer gjennom medlemssystemet.

Påmelding til partier er bindende.

Ved utmelding, eller avslutning av treningsforholdet, skal det gis beskjed pr. e-post til gymnastikk@stavanger-turnforening.no. Det er ikke tilstrekkelig med muntlig beskjed til treneren.

Refusjon av innbetalt treningsavgift gis kun ved avmelding umiddelbart etter første trening.

kr 500 som innbetales ved påmelding til parti refunderes ikke.

Dersom du har særlige behov som det må tas hensyn til ved tilrettelegging av trening, må du eller foresatte opplyse om dette. Medlemmer av Stavanger Turnforening er forsikret gjennom Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Forsikringen dekker skader som oppstår på trening/konkurranse. Forsikringen omfatter kun medlemmer som har betalt medlesmskontingenten.


Stavanger Turnforening er en ideell forening som er avhengig av medlemmenes dugnadsinnsats.

Gå til påmelding

Hvor i Turnhallen

Sal A: Underetasjen - Til høyre
Sal B: Underetasjen – Rett frem
Sal C: Underetasjen – Til venstre

Sal D: Underetasjen - Til ventre
 

Sal STF: Hovedetasje (mot høyre v/heisen i første etasje)

bottom of page