top of page
Mann Gymnast

Info og medlemskap og priser

Medlemskontingent

Alle som ønsker å melde seg på partier i Stavanger Turnforening må være medlemmer. Medlemskontingenten er på kr 200 for barn (under 15 år) og kr 250 for voksne pr. år.

Normalt sendes medlemskontingenten ut i januar hvert år til eksisterende medlemmer, mens nye medlemmer som melder seg inn i løpet av året får den tilsendt straks de melder seg inn.

Treningsavgift

Prisen gjelder for en sesong, vår eller høst. Når en sesong er avsluttet må en melde seg på nytt parti til neste sesong, og mottar faktura for ny treningsavgift. Dette går altså ikke automatisk.

Vi har følgende priser på våre partier fra 01.06.2022:

  • Foreldre og barn                                kr 1400

  • Turnskole.                                            kr 1600

  • Salto og Tumbling                              kr 1700

  • Voksen partier                                     kr 1300

  • Appartturn jenter 8-12 år (60 min)     kr 1800

 Ved påmelding betaler du 500,- av avgiften per parti du melder deg på (refunderes ikke ved en eventuell avmelding). Resterende del av treningsavgiften blir sendt ut som en egen betaling ved oppstart

Rabatter:

Går man på mer enn 1 parti er det 50 % rabatt på de neste partiene.

  • Det gis ikke søskenrabatt

  • Honnørrabatt på 50% fra fylte 67 år

Alle medlemmer må ta forbehold om at partier med mindre enn 10 påmeldinger kan bli avlyst. Hvis et parti blir avlyst vil våre medlemmer få partiavgiften tilbakebetalt.

Betingelser og informasjon ved påmelding

Ingen får trene uten at en er registrert. Registreringen og betaling skjer gjennom medlemssystemet.

Påmelding til partier er bindende.

Ved utmelding, eller avslutning av treningsforholdet, skal det gis beskjed pr. e-post til gymnastikk@stavanger-turnforening.no. Det er ikke tilstrekkelig med muntlig beskjed til treneren.

Refusjon av innbetalt treningsavgift gis kun ved avmelding umiddelbart etter første trening.

kr 500 som innbetales ved påmelding til parti refunderes ikke.

Dersom du har særlige behov som det må tas hensyn til ved tilrettelegging av trening, må du eller foresatte opplyse om dette. Medlemmer av Stavanger Turnforening er forsikret gjennom Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Forsikringen dekker skader som oppstår på trening/konkurranse. Forsikringen omfatter kun medlemmer som har betalt medlesmskontingenten.


Stavanger Turnforening er en ideell forening som er avhengig av medlemmenes dugnadsinnsats.

Gå til påmelding

Hvor i Turnhallen

Sal A: Underetasjen. Gå ned hovedtrapp fra vestibylen til Høyre
Sal B: Underetasjen – Rett frem
Sal C: Underetasjen – Til venstre

Kursrom: Hovedetasje (mot høyre v/heisen i første etasje)

bottom of page