top of page

VÅRE PARTIER

Finn frem i turnhallen

Gå ned hovedtrappen fra vestibylen
Sal A: Underetasjen - Til høyre
Sal B: Underetasjen – Rett frem
Sal C: Underetasjen – Til venstre

Sal D: Underetasjen. Til venstre, helt i enden (apparatsal)

Sal STF: Hovedetasje (mot høyre v/heisen i første etasje)

bottom of page